Previous
Next

תזמורת המהפכה

מצבי רוח

יצירה לתזמורת בתנועה

תזמורת המהפכה

מצבי רוח

יצירה לתזמורת בתנועה

בית האופרה, תל-אביב

היכל האומנויות, הרצליה

תיאטרון ירושלים

"מצבי רוח" – תזמורת המהפכה ביצירה לתזמורת בתנועה מאת רועי אופנהיים וזהר שרון

יצירה מקורית לתזמורת שנקודת ההתחלה שלה במוזיקה הקלאסית של שופן ונקודת היציאה במוזיקת הרוק של "רדיוהד".

לראשונה נגני התזמורת מנגנים מופע שלם של יצירה מקורית ללא תווים וללא שרביט המנצחים

התנועה המוזיקלית מקבלת לבוש חזותי דרך הקרנות וידאו ארט ותאורה והגברה דרך תנועה בימתית של הנגנים תוך כדי נגינה.

 

מסע מוזיקלי-תנועתי-בימתי אשר בבסיסו שאלה אודות חווית ההאזנה למוזיקה – אילו יכולנו להתבונן בתודעה שלנו בזמן האזנה למוזיקה, מה היינו רואים?

“I am less interested in how people move, but in what moves them”

(Pina Bausch)

 

"מצבי רוח" – תזמורת המהפכה ביצירה לתזמורת בתנועה מאת רועי אופנהיים וזהר שרון

יצירה מקורית לתזמורת שנקודת ההתחלה שלה במוזיקה הקלאסית של שופן ונקודת היציאה במוזיקת הרוק של "רדיוהד".

לראשונה נגני התזמורת מנגנים מופע שלם של יצירה מקורית ללא תווים וללא שרביט המנצחים

התנועה המוזיקלית מקבלת לבוש חזותי דרך הקרנות וידאו ארט ותאורה והגברה דרך תנועה בימתית של הנגנים תוך כדי נגינה.

מסע מוזיקלי-תנועתי-בימתי אשר בבסיסו שאלה אודות חווית ההאזנה למוזיקה – אילו יכולנו להתבונן בתודעה שלנו בזמן האזנה למוזיקה, מה היינו רואים?

“I am less interested in how people move, but in what moves them”

(Pina Bausch)

מופעים נוספים בשבילך: